Etiket : Veri Bilimine Giriş

 Kategorik ve Sayısal Veriler ( LabelEncoder ve OneHotEncoder)
Veri Bilimi Nedir?
Your browser does not support the canvas element.