Veri Bilim İçin Python Öğren!

Veri Bilim İçin Python Öğren!

Veri Bilim için öğrenmeniz gereken ilk programlama dili Python'dır. Veri Bilim için uygun Python bilgilerinin anlatacağız. 21.yüzyılın en populer mesleğini öğrenmek için gerekli tüm bilgileri anlatacağız. 7 ayrı başlıkta Python öğrenmiş olacaksınız.

 

 1. - Veri Bilimine Giriş

 2. - Veri Bilim Proje Aşamaları

 3. - Değişken Türleri

 4. - Python Koşul Deyimleri

 5. - Python Veri Yapıları 

 6. - Bazı Fonksiyonlar 

 7. - Nesne Yönelimli Programlama

 

Veri Bilimi Nedir?

Elimizdeki verileri (hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış) anlamlı hale getiren bir bilim dalıdır.Veri Bilimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için şu makaleleri okuyabilirsiniz:

 

 

 

 

 

Veri Bilim Proje Aşamaları:

 

 • Problemi Tanımla 

 

 • Mevcut Verileri belirle

 

 • Ek Veri Kaynaklarının gerekip gerekmediğini tespit edin

 

 • İstatistiksel Analiz (Model / Algoritma Hazırlama ...)

 

 • Uygulama, geliştirme (Nelere ihtiyaç duyabileceğin hakkında soruları sor)

 

 • Sonuçları İyileştir

 

Not: Bir  problemin ne olduğunu iyice anlamadan, problemi çözünce tam olarak ne elde edeceğinizi bilmeden ve mümkünse yanınızda bir alan uzmanı olmadan gerçek hayatta hiçbir projeye girmemenizi tavsiye ediyorum. Bir veri bilimcisi bir uzmana neden ihtiyaç duyduğu hakkında yakında bir yazı yazacağım.

 

Veri Bilimi ve benzer alanlar için python 1 numara bir dildir.Python programlama dili çok çok basittir için çok zorlamayacaktır. Yurt dışında çok populer olan bir dildir.O halde başlayalım.

 

1.) Değişken Türleri 

 

Programlama dillerinde biz  string(str) veya bir sayiyı tanımlamak için, değişken kullanırız.( String ifadesini bir kelime oalrak düşünebilirsiniz.)

 

a = 10  
print (type (a))  #  Print komudu ekrana bir şey yazdırmak için kullanırız.

b = "10.5"     # Normalde 10.5 ondalıklı bir sayıdır.Fakat çift tırnak içinde kullanırsak str olur.
print (type (b))

c = "kadir"
print (type (c))  # Type komudu ise ifadenin türünü anlama için kullanırız.

 

Çıktısı:

 

Intenger (int) tam sayı demektır. Float ise ondalıklı sayi demektir. Veya "45455" iki tane tırnak içinde yazılan ifade bir stringdir.

 

<class 'int'>

 

<class 'str'>

 

<class 'str'>

 

Değişken Türlerini Değiştirmek ve Sayının Yuvarlak Değerinı Hesaplamak:

 

Int = Tam Sayi

Float = Ondalıklı Sayi

 

a = 10 
print (float (a)) # 10 sayı bir tam sayıdır.Ondanlıklı sayıya çevirmek için float (değişken ismi) yazmak yeterli.

b = 10,5      # 10,5 sayı bir ondalıklı sayıdır. Bunu tam sayi şeklinde yazabiliriz.
print (int (b))

c = 10.6     # 10.6 ifadesini yuvarlamak istersek range (değişken ismi) yazmamız yeterlidir.
print (range (c))

 

Çıktısı:

 

10.0  # Tam sayı değeri ondalıklı bir sayiya çevirdik. Bunu doğrulamak için type komudu ile bakabiliriz.
10   # Ondalıklı sayiyi tam sayiya çevirdik.
11   # Ondalılı sayi virgülden sonra 5 den büyük olduğu için 11 sayısına yuvarladı.

 

String ve int (veya float) Toplama İşlemi:

 

"101212" çift tırnak içinde   olursa  bir string ifade olur.

 

a = 10 
b = a + a
print (type (b)) 
print (b)

c = "10"   # c değişkeni çift tırnak içinde belirttiğimiz için bir string ifade oldu.Ve string ifadeler toplama işlemi yapamaz.
d = c + c
print (type (d)) 
print (d)

 

Çıktısı:

 

"1010" sayısı normalde bir sayıdır, fakat çift tırnak içinde kullandığımız için string olmuştur.

 

<class 'int'>
20
<class 'str'>
1010

 

Python Koşul Deyimleri:

 

Burada, eğer-else-elif yapıları anlatacağız. İlk önce ne anlama geldiklerinden bahsedelim.

if = eğer (bu ifade doğruysa alt satırdaki işlem olacaktır.) Fakat yanlışsa alt satırda elif komuduna bakacaktır. Onu dasağlamıyorsa else komudundakı ifade yazacaktır.

else = Hiçbir koşul uygun değilse 

Elif = İf  komudu doğru değilse elif komudunu  kontrol eder.

 

a = 2

if (a == 2):  # bu komud'un anlamı : a = 2 ise alttaki komudu yazdır. 
  print("Merhaba")

else:    # Bu komudun anlamı : a = 2 değil ise , alttaki komudu yazdır.
  print("Hello World")

 

Çıktısı:

 

merhaba

 

İf komudunu yazdıktan sonra enter tuşuna basınca biraz boşluk bırakır.Bunun nedeni şu şekilde izah ediyim:

 

a = 2 # Blok 1 'e ait kod
 
if (a == 2):
  print(a) # Blok 2'ye ait kod
print("Merhaba") # Blok 1 ' ait kod

 

İf komudundan sonra 1 tane tab tuşu kadar boşluk bırakıp yazarsak if fonksiyonuna bağlı olduğunu gösteririz. Eğer if komudu ile aynı sütün içinde olursa, if komudundan bağımsız bir komuttur.

 

yaş = int(input("Yaşınızı giriniz:"))

# Kullanıcıdan string ifade istersek sadace input yazmak yeterlidir.
# Fakat bir sayi girmesini istersek int(input) yazması gerek.
 
if (yaş < 18): 
  
  print("Bu mekana giremezsiniz.") # Bir tab tuşu kadar boşluk bıraktığı için if fonksiyonuna bağlıdır.

else :
  print("Efenim Buyrun")

 

 

Çıktısı:

 

Yaşınızı giriniz: 20  # Yaşınızı girin diye bir ekran gelecektir.

 

Efenim Buyrun

 

Mesleğini Seç Programı:

Kullanıcıyı 4 tane tercih sunuyoruz. Bunlardan birini yazmazsa ("geçersiz işlem"). Biz farkli şeyler yazmakta özgürüz tabi :)

 

meslek = int(input("Mesleğini Seç: ")) # 3 tane işlemimiz olsun.
 
if meslek == 1: 
  print("Veri Mühendisi")
  
elif meslek == 2:      # Birden fazla koşul ifadesini kullanmak istersek elif komudunu kullanırız.
  print("Veri Bilimci")
  
elif meslek == 3:
  print("Veri Analisti")
  
elif meslek == 4:
  print("Yapay Zeka Mühendisi")
  
else:
  print("İşsizler Sınıfına Hoşgeldin!")

 

Hesap Makinesi Programı:

 

2 kez sayi seçsin, daha sonra bunlarla hangi işlem yapacağını seçeceğiz.Sonra işlem sonucunu ekrana bastıralım.

 

a = int(input(" 1.Sayi: "))
b = int(input(" 2.Sayi: "))
işlem = input("İşlemi Seç: ") # 1 işlem = toplama , 2.işlem = Çıkarma , 3.İşlem = Çarpma , 4.İşlem = Bölme
 
if işlem == "1": 
 
  print("{} + {} = {}".format(a,b,a+b))
  
elif işlem == "2":      # Birden fazla koşul ifadesini kullanmak istersek elif komudunu kullanırız.
  print("{} - {} = {}".format(a,b,a-b))
  
elif işlem == "3":
  print("{} * {} = {}".format(a,b,a*b))
  
elif işlem == "4":
  print("{} / {} = {}".format(a,b,a/b))
  
else:
  print("Geçersiz İşlem")

 

Çıktısı:

Bu iki tane sayı girmemizi ve sonra hangi işlemi seçeceğimizi soracaktır.

 

 1.Sayi: 5     # 1.Soru
 2.Sayı: 3      # 2. Soru
İşlemi Seç: 1   # 3. Soru
5 + 3 = 8 # Sonuç :)

 

 

 

Yazarken faydalandığım