Makina Öğrenmesi

Bu bölüm de Makina Öğrenmesi için gerekli konuları anlatacağım. Konuların sıralamasını ise, Makina Öğrenmesi kurslarından örnek alarak alacağız. Bu dersleri takip etmeniz için bölümlerin sırasını buradan paylaşacağım. Keyifli Çalişmalar...

 

 • Bölüm-1 | Veri Ön İşleme ( Data Preprocessing )

 

 • Bölüm-2 | Regresyon ( Regression)

 

 • Bölüm-3 | Sınıflandırma ( Classification )

 

 • Bölüm-4 | Kümeleme ( Clustering )

 

 • Bölüm-5 |  Birliktelik Kural Çıkarımı ( Association Rule Mining )

 

 • Bölüm-6 | Pekiştirmeli / Takviyeli Öğrenme (Reinforced Learning)

 

 • Bölüm-7 | Doğal Dil İşleme ( Natural Language Processing )

 

 • Bölüm-8 | Derin Öğrenme ( Deep Learning )

 

 • Bölüm-9 | Boyut İndirgeme ( Dimension Reduction )

 

 • Bölüm-10 | Model Seçimi ( Model Selection )

 

 • Bölüm-11 | Sonuç

(Bu yazi daha sonra güncellenecektir.)

Your browser does not support the canvas element.